Gry umysłowe /szachy, warcaby, brydż sportowy/.

 Nowe zasady dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego dla studentów posiadających całkowite zwolnienia lekarskie.

Dotyczy studentów I roku

Od II semestru roku akademickiego 2017/18 studenci posiadający całkowite zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu są zobowiązani do rejestracji internetowej /USOS/, wyboru proponowanej formy zajęć  oraz uczestnictwa w nich.

Dla w/w studentów zostaną zorganizowana forma zajęć:

Zajęcia praktyczne – Gry umysłowe /szachy, warcaby, brydż sportowy/.

 

Podstawa zmian

W związku z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym od II semestru roku akademickiego 2012/13 studenci I roku za każdy zaliczony semestr z wychowania fizycznego otrzymują 1 pkt ECTS.  Studenci nadal są zobowiązani do zaliczenia dwóch semestrów z wychowania fizycznego.

W grudniu 2011 roku Senat Uniwersytetu Opolskiego  podjął uchwałę w sprawie programów kształcenia. W § 6.2, załącznik 2 pkt 2 zapisano: „Dla studentów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizuje zajęcia zastępcze dostosowane do stanu zdrowia studentów”.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close