KURSY OGÓLNOUCZELNIANE

Szanowni Państwo Koordynatorzy Wydziałowi ECTS,
za nami pierwsza tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
W związku z tym proszę o zweryfikowanie kursów i wycofanie tych zajęć, których uruchomienie nie jest celowe wobec niedostatecznej liczby zarejestrowanych uczestników zgodnie z Regulamin rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane w UO (Decyzja nr 3/2018 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów). Kolejna uzupełniająca rejestracja rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, tj. 13 maja.
Przypominam, że minimalna liczba studentów w grupie to 20 osób. Jeden nauczyciel akademicki może poprowadzić w semestrze maksymalnie 60 godzin zajęć.
Z wyrazami szacunku

dr Agnieszka Rombel-Bryzek

Uczelniany Koordynator ECTS

Uniwersytet Opolski

Kursy ogólnouczelniane

 

 

 Oferta Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Kursy ogólnouczelniane
L.p. Nazwa kursu (nazwa w jęz. angielskim)/ liczba zarejestrowanych studentów (grup)/możliwość przyjęcia dodatkowych osób Prowadzący Liczba i forma zajęć Termin Godzina/budynek/sala

 

1.

 

 

 

 

 

    KZ-SW-00-000005, Gr I Trening

zdrowotny – CrossFit ( Health

training – Crossfit ), 15h, limit

20 osób ( ostateczny ).

 

mgr Katarzyna Nawarecka

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday)

 

16.30 – 17.15

Sala gimn.( gym.) SWFiS

 

2.     KZ-SW-00-000005,Gr II  Trening

zdrowotny – CrossFit ( Health

training – Crossfit ) 15h, limit

20 osób ( ostateczny ).

 

mgr Katarzyna Nawarecka

 

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

 

Poniedz. (Monday)

 

17.15 – 18.00

Sala gimn.( gym.) SWFiS

 

 

3.     KZ-SW-00-000006,Gr I Badminton-

Alternatywa prozdrowotna,

( Badminton – an alternative

Activity ),  15h, limit 20 osób

( ostateczny ).

 

mgr H. Hołodnik

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday)

 

18.00 – 18.45

Sala gimn.( gym.) SWFiS

 

4.     KZ-SW-00-000006, Gr II Badminton-

Alternatywa prozdrowotna,

( Badminton – an alternative

Activity ), 15h, limit 20 osób

( ostateczny ).

mgr H. Hołodnik

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday)

 

18.45 – 19.30

Sala gimn.( gym.) SWFiS

 

 

5.     KZ-SW-00-000007, Gr I Full Body

Workout – Trening ogólnorozw,

( Full body workout – general

Training ) 15h, limit 20 osób

( ostateczny ).

 

 

mgr M. Pająk

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday)

 

   16.30 – 17.15                            Siłownia( gym.) SWFiS

 

 

6.     KZ-SW-00-000007,Gr II Full Body

Workout – Trening ogólnorozw,

( Full body workout – general

Training ),15h, limit 20 osób

( ostateczny ).

 

mgr M. Pająk

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday) 17.15 – 18.00                          Siłownia( gym.) SWFiS

 

7.     KZ-SW-00-000008,Gr I Kulturystyka,

( Bodybulding ),

15h, limit 20 osób ( ostateczny).

 

mgr K. Nawarecka

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday)    18.00 – 18.45                            Siłownia( gym.) SWFiS

 

8.     KZ-SW-00-000008, Gr II Kulturystyka,

( Bodybulding ),

15h, limit 20 osób ( ostateczny).

 

mgr K. Nawarecka

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday)     18.45 – 19.30                           Siłownia( gym.) SWFiS

 

9.     KZ-SW-00-000009, Gr I Jogging,

( Jogging ), 15h, limit  20 osób

( ostateczny ).

 

mgr M. Zdzuj 15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday)     16.30 – 17.15                                   Teren (Outdoor activities)

 

10.       KZ-SW-00-0000010, Gr. I

Rekreacja Rowerowa, ( Recreation

bicycle ), 15 godz, limit 15 osób,

( ostateczny ).

mgr M. Dubiel

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

07,08.10.17,z.org.05.10.17,   SWFiS,

Godz.17.00

 

9.00 – 15.00

Teren

(Outdoor activities)

11.       KZ-SW-00-0000010,  GrII

Rekreacja Rowerowa, ( Recreation

bicycle )  15 godz, limit 15 osób

( ostateczny ).

mgr M. Dubiel

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

14,15.10.17,z.org.05.10.17,   SWFiS,

Godz.17.00

 

9.00 – 15.00

Teren

(Outdoor activities)

12.

 

      KZ-SW-00-0000011,Gr I  Wybrane

Tańce towarzyskie w formie

użytkowej ( ballroom dancing in a

usable form ), 15h, limit 20 osób

 

 

 

 

mgr A. Morand

 

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday) 16.30-17.15

SCK

(Student Cultural Center)

 

 

13.       KZ-SW-00-0000011, Gr II Wybrane

Tańce towarzyskie w formie

użytkowej ( ballroom dancing in a

usable form ),  15h, limit 20 osób

( ostateczny ).

 

mgr A. Morand

 

 

15 godz

ćwiczenia

(exercises)

 

Poniedz. (Monday) 17.15 – 18.00

SCK

(Student Cultural Center)

 

14.       KZ-SW-00-0000012, Gr I Pierwsza

Pomoc ( First aid ), 15h, Limit 20 osób

( ostateczny).

 

mgr M. Zdzuj 15 godz

ćwiczenia

(exercises)

Poniedz. (Monday)  18.00 – 18.45

SCK

(Student Cultural Center)

 

15.      KZ-SW-00-0000013 Gr I Nordic

Walking ( Nodric Walking),

15h, limit 20 osób ( ostateczny ).

mgr E. Dachnowska 15 godz

ćwiczenia

(exercises)

Poniedz. (Monday) 16.30 – 17.15                                   Teren (Outdoor activities)

 

16.      KZ-SW-00-0000013 Gr II Nordic

Walking ( Nodric Walking),

15h, limit 20 osób ( ostateczny ).

mgr E. Dachnowska 15 godz

ćwiczenia

(exercises)

Poniedz. (Monday) 17.15 – 18.00                                 Teren (Outdoor activities)

 

17.    KZ-SW-00-0000014  Znaczenie Sił

Zbrojnych w systemie obronnym

Państwa ( The meaning of military

Forces in defensive system of     country) 30 h, limit 30 osób

( ostateczny ).

Dr J. Taborski 30 godz.

Wykład

( lecture)

Poniedz. ( Monday ) 16.30 – 18.00

LO sala 106

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close